Kołomyja
amek zbudowany został w XIV wieku za panowania Kazimierza Wielkiego. Król Władysław Jagiełło w 1411 roku oddał zamek wraz z Pokuciem jako zastaw wojewodzie Aleksandrowi. Do Korony powrócił po 25 latach.
  W 1531 roku miasto i częściowo zamek zostaje zniszczone przez najazd wojewody wołoskiego Piotra a w późniejszym czasie Tatarów.
  Lustracja z 1627 roku w jednym zdaniu pisze o zamku: - " Zamek ze 3 stron okopany wałem, na którym parkan, a z 4-tei częstokoł; baszt małych 2 y brama zaporzysta; strzelby zadney nie masz".
  Opis zamku z lustracji w 1664 roku: - "nadaley na staie zamek od miasta, wałem otoczony, a na wale parkan; w zamku drzewiane budowanie".
  Ostatnim starostą był Rafał Chołoniewski,. Po pierwszym rozbiorze Polski miasto przeszło w ręce austriackie i od nich odkupił je właśnie Rafał Chołoniewski,.
  W tym czasie z zamku pozostały już tylko wały.