Kołki nad Styrem
amek zbudowany został przez rodzinę Sanguszków, do której należały te ziemie. Następnie właścicielami były rodziny Radziwiłłów, Leszczyńskich i Kożuchowskich. Wcześniejsza nazwa wsi to Romanów lecz po pożarze jaki ją zniszczył w XVIII wieku otrzymała nową nazwę. Po zabudowaniach pozostały bowiem tylko kołki.