Kojdanów

amek zbudowany został prawdopodobnie przez książąt litewskich w XIV wieku bowiem gdy Zygmunt August nadawał te ziemie Radziwiłłom budowla już od dawna istniała. Znajdowała się na górze zwanej Gasztoldową, otoczona był fosą z wodą z pobliskiej rzeki Niecieczy a także murem obronnym z 9 basztami zaopatrzonymi w strzelnice. Wjazd na zamek prowadził przez zwodzony most przerzucony nad fosą.
  W XVII wieku Michał Radziwiłł Rudy, zagorzały zwolennik i przywódca litewskich protestantów na dawnym zamkowym dziedzińcu buduje zbór kalwiński.
  Obecnie z zamku pozostał niewielki pagórek z resztkami dawnych murów obronnych z kamieni i cegieł oraz tablica pamiątkowa. Resztę w 1950 roku zniwelowano.