Klewań

amek zbudowany został około 1475 roku przez starostę bracławskiego księcia Michała Czartoryskiego a budowy dokończył jego syn Fedor. Do rodziny Czartoryskich miejscowość ta należała od 1458 roku. Budowla znajdowała się na wysokim urwisku nad rzeką Stubłą. Otoczona była z pozostałych stron murami obronnymi z narożnymi wieżami oraz fosami z wodą a wjazd do zamku prowadził przez zwodzony most.
  W zamkowej kaplicy pierwotnie znajdował się Cudowny obraz Matki Bożej Klewańskiej przeniesiony później do kościoła parafialnego.
 W 1653 roku podczas jednego z licznych w tym okresie najazdów tatarskich zostaje zniszczone miasto Klewań lecz zamek zdołał się obronić chociaż uległ silnemu zniszczeniu.
  W 1817 roku gdy właścicielem był książę Konstanty Czartoryski zamek został częściowo przebudowany i umieszczono w nim gimnazjum polskie. Były tam wyposażone przez księcia pracownie fizyczna i mineralogiczna, zapewniono także bezpłatnie mieszkania dla nauczycieli oraz bezpłatną pomoc medyczną i lekarstwa dla biednych uczniów. Za wszystko płacił książę Konstanty. Szkoła dotrwała tylko do 1831 roku. W tym to roku została ona przeniesiona do miejscowości Równe już jako gimnazjum rosyjskie. Wraz z nim przeniesione zostały także zbiory zamkowe.
  W 1860 roku Czartoryscy sprzedają zamek carowi Aleksandrowi II. Następnie mieści się w nim zarząd okolicznych ziem a później do I wojny światowej prawosławne seminarium duchowne.
  Podczas pierwszej wojny światowej budowla uległa zniszczeniu. Pozbawiona okien i dachu została później częściowo odremontowana i umieszczono w niej szkołę.
  Z pierwotnego założenia pozostała tylko wieloboczna baszta.
  W 1992 roku opuszczony już w tym czasie zamek strawił pożar.