Kleck

      amek zbudowany został na dziesięciometrowym wzniesieniu nad rzeką Łań. Była to zbudowana w całości drewniana budowla obronna. Dziedziniec zamku miał średnicę 80 metrów. Wały obronne miały wysokość 2,5 - 3,5 metra a otaczała go fosa o głębokości dochodzącej do 7,5 metra i szerokości 35 metrów. Wejście do zamku prowadziło przez most drewniany. 
      W 1503 roku gdy należał do kniazia rosyjskiego Iwana Wasilewicza Jarosławicza zamek został zdobyty i zniszczony przez wojska Tatarów perekopskich pod wodzą Byty-Gereja. Później jego właścicielką była królowa Bona a po niej rodzina Radziwiłłów.
      W 1626 roku przeprowadzono lustrację miasta i czytamy w niej o istnieniu zamku górnego i dolnego. W tym czasie zamek górny to stare umocnienia drewniane wraz z bramą i budynkami gospodarczymi. Natomiast zamek dolny składał się z dwóch bram wjazdowych, 10 wież i budynku mieszkalnego.
      Należący do Radziwiłłów zamek zostaje zniszczony podczas wojny moskiewskiej w 1660 roku przez wojska pod dowództwem Chowańskiego. Po tych zniszczeniach budowla zostaje odremontowana. W 1706 roku podczas wojny północnej na zamku przebywał król szwedzki Karol XII a po jego wyjeździe zamek został ponownie zniszczony. Późniejsze lustracje na miejscu dawnego zamku opisują tylko plac z fosami i dom, w którym mieszkał zarządca miasta.