Kłajpeda

/niem. Mamel/

 

 

ierwszy, drewniany zamek zbudowany został około 1252 roku i położony był pomiędzy dwoma rzekami Dange i Nemunas. Zamek powstał z polecenia wielkiego mistrza Zakonu Kawalerów Mieczowych Eberharda von Zeine i nosił nazwę Mamelburg. W 1254 roku wybudowano zamek murowany lecz stanął on na prawym brzegu rzeki Dungi. Obok zamku zaczęło powstawać miasto.
Rok 1328 to przekazanie zamku i miasta zakonowi krzyżackiemu. Ci wzmocnili i rozbudowali zamek a miało to miejsce po 1407 roku. Wtedy bowiem na zamek przybył wielki mistrz Ulrich von Jungingen i Mikołaj Felenstein - główny budowniczy zakonu.
W początku XVI wieku kolejna przebudowa tym razem w stylu renesansowym.
  W 1629 roku miasto zostało zajęte przez wojska szwedzkie a zamek zniszczony. Został jednak odbudowany w połowie XVII wieku a w roku 1678 zdołał odeprzeć szwedzkie ataki.
Wiek XIX dla zamku to okres, w którym popada w ruinę i ostatecznie zostaje rozebrany a odzyskane z niego cegły wykorzystane do innych budowli.
  Do dnia dzisiejszego zachowały się zarysy fundamentów, wałów i fos a także bastionów ziemnych. W jednym z bastionów, w jego podziemiach powstało Muzeum Zamkowe.