Kamionka Strumiłowa

rewniany zamek zbudowany został w 1449 roku. Położony był nad brzegami rzek Kamionki i Bugu tym samym wykorzystano naturalne warunki obronne jakie tworzyło ukształtowanie terenu. Zamek posiadał pomieszczenia mieszkalne i dwie baszty a całość broniona była 15 metrowym ostrokołem. Starostą został Jerzy Strumiłło z nadania króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka.
   Podczas najazdu tatarskiego w 1509 roku zamek oparł się najeźdźcy i nie został zdobyty, ucierpiało natomiast samo miasto. Niestety kolejny najazd Tatarów w 1627 roku nie był dla zamku tak szczęśliwy. Zdobyty przez wojska tatarskie został zniszczony. Lustracja z 1766 roku tak pisze o zamku: "Zamek bywał niżej folwarku pod miastem nad rzeką Kamionką; ten od lat kilkunastu rozebrany i zniesiony.".