Kamień Koszyrski
amek zbudowany został w 1366 roku za panowania Kazimierza Wielkiego lecz pierwszą obronną budowlą był zamek zbudowany w 1196 roku przez kniazia Romana Mścisławowicza. Nie wiadomo czy późniejszy zamek to jest to samo założenie. Głównym zadaniem budowli w tamtym czasie była obrona ziem przed litewskimi najazdami. Właścicielami tychże ziem była rodzina Lubartowiczów - Sanguszków. Z początkiem XVI wieku mieszkający tam Michał Sanguszko zmienił nazwisko na Koszyrski.  Wcześniejsza nazwa miejscowości to Koszer. 
  Ostatni męski potomek rodu, Adama Aleksander wojewoda wołyński zmarł w 1656 roku i dobra przeszły na jego siostrę. Ta wyszła za mąż za Jerzego Krasickiego i wniosła je w posagu.

  W 1649 roku zamek został całkowicie zniszczony przez wojska kozackie. 
  Obecnie po dawnej budowli pozostały tylko wały i fosa. Na miejscu budynków stoi szkoła.