Kałusz
amek zbudowany został w XV wieku. Ziemie te otrzymał w 1553 roku Mikołaj Sieniawski, wojewoda bełzki i starosta halicki od króla Zygmunta Augusta. Cztery lata wcześniej król upoważnił Sieniawskiego do założenia nowego miasta. Wtedy też zbudowano zamek.
  Lustracja z 1661 roku tak pisze o budowli: - "Zamek: na bramie izdebka, wszedszy do zamku iest izba stołowa z komorą, do tego pokoiow 8 z izdebkami. Bramka do ogrodu włoskiego, blisko stajnia i kuchnia. Działo spiżowe wielkie, działek żelaznych 2, hakownic 10."
  W 1672 roku Jan Sobieski, hetman wielki koronny rozgromił pod miastem armię turecką odzyskując łupy i jeńców.
  Lata 70-te XVII wieku to pożar miasta oraz epidemia zarazy. Lustracja z 1771 roku podaje: - "Zamek od wschodu słońca wałem opasany, na nim parkany po większej części popalone; na zachód sztachety na fundamentach murowanych; na południe od cmentarza płotem z chrustu ogrodzony; na północ parkanem i daszkiem z gąt pokrytym, opasany. Brama muru., w niej izba dla żołnierzy do usług skarbowych i skarbczyk; brama od folwarku nowo wymnr., na górze rezydencya z ganeczkiem wkoło. W pośrodku dziedzińca officyna stara z drzewa, officyna ekonomska, szpiklerzyk, stajnia i t. d". Starostą wtedy był Stanisław Lubomirski, marszałek wielki koronny.
  Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku miasto przeszło pod panowanie Austrii.
  Prawdopodobnie zamek został przebudowany i pełnił inne funkcje.