Janów Trembowelski
    (
    obecnie - Dołyna)

amek zbudowany został w XVII wieku przez wojewodę podolskiego Jana Golskiego. Była to kamienna budowla obronna posiadająca budynek mieszkalny, kaplicę oraz okrągłe i kwadratowe baszty, otoczona murem obronnym.
  W 1675 roku zamek zdobyty został przez wojska tureckie i zniszczony. W późniejszym czasie nie został już odbudowany. Zachowały się tylko jedna cylindryczna baszta od strony północnej i druga czworoboczna. Stojący obok kościół to prawdopodobnie przebudowana zamkowa kaplica.

Tak opisywał zamek dr. Aleksander Czołowski w "Tece konserwatorskiej" w roku 1892 dotyczącej zamków Rusi halickiej.

Zamek niegdyś warowny w ruinie. Leży na południowej stronie miasteczka na wąskim, skalistym i stromym przesmyku, między dwoma kolanami Seretu, okrążającego miasteczko w półkole. Zbudowany był w czworobok z kamienia czerwonego. Większość ścian rozebrano zupełnie. Stosunkowo najlepiej zachowała się jeszcze północna baszta. W obrębie ruin i z ich materyału wznosi się kościół parafialny. 

Założycielem zamku był Jan Golski, wojewoda podolski. Następnie przeszedł na własność Boguszów i dzielił wszystkie klęski krajowe, podobnie jak inne zamki. W roku zwłaszcza 1675 zdobyty przez Turków dotkliwie został zniszczony. W XVIII. wieku założono w nim fabrykę saletry.