Jampol

amek zbudowany został prawdopodobnie z końcem XV wieku. Nie bardzo wiadomo czy miasto powstało przy zamku czy zamek został zbudowany jako obrona miasta. Po połączeniu Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego w 1569 roku (Unia lubelska) miasto przeszło pod polskie panowanie i zostało własnością hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Część historyków uważa, że to Jan Zamoyski wybudował zamek natomiast część twierdzi, że tylko rozbudował istniejącą już budowlę a miało to miejsce około 1600 roku kiedy to budowano umocnienia wokół miasta.
W 1642 roku zamek przechodzi w ręce Koniecpolskich a wnosi go w posagu Joanna Barbara Zamoyska wychodząc za mąż za Aleksandra Koniecpolskiego.

Podczas powstania Chmielnickiego w 1648 roku miasto wraz z zamkiem było w rękach kozaków. Jednakże w 1651 roku dwa pułki wojska polskiego pod dowództwem wojewody ruskiego Jeremy Wiśniowieckiego i właściciela miasta chorążego konnego Aleksandra Koniecpolskiego uderzyły na miasto a niespodziewany nocny atak przyniósł zwycięstwo i zdobycie miasta oraz zamku.

W 1672 roku tak opisywał zamek Ulryk von Werdum: "„jest nieduży (Jampol), okrążony wałami z ziemi, posiada dobry zamek, w formie wydłużonego czworokąta, także z wałami z ziemi i basztami na skrzydłach, także z palisadą i otaczającym rowem”.

Wojna polsko – turecka (1672-1676) i podpisany pokój w Żurawnie przekazywał te ziemie w ręce tureckie aż do roku 1699 gdy po podpisaniu traktatu pokojowego w Karłowicach wszystko powróciło do Polski. Zamek prawdopodobnie nie został zniszczony.

W późniejszym okresie obronna rola zamku zmalała. Nie wiadomo co się z nim działo w wiekach XVIII czy XIX. Możliwe, że część została rozebrana a z pozostałej części zbudowano inny budynek.
W "Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego" z 1882 roku jest informacja, że «Z dawnych pamiątek pozostał tylko nad Dniestrem dom murowany bardzo stary, zwany zamkiem, ściany którego dochodzą do 2 łokci szerokości (1m), około tego domu mury i szczątki strzelnic».  Również o zamku jest wzmianka na francuskiej widokówce z 1914 roku.