Gołogóry

amek zbudowany został na stromym wzniesieniu w XIV wieku. Była to budowla założona na planie czworoboku z narożnymi basztami.
  W XV wieku właścicielami zamku była rodzina Gołogórskich.
  Wiek XVI i XVII był dla zamku ciężką próbą. Podczas licznych najazdów tureckich i podczas powstań kozackich warownia była kilkakrotnie zdobywana i niszczona.
  Pod koniec XVIII wieku będący własnością rodziny Starzyńskich zamek zostaje sprzedany zakonowi dominikanów z Poskamienia. Już wtedy zamek był postępującą ruiną. W następnym stuleciu został rozebrany na materiał budowlany.
  Do dzisiaj pozostały tylko jego fragmenty.

Tak opisywał zamek dr. Aleksander Czołowski w "Tece konserwatorskiej" w roku 1892 dotyczącej zamków Rusi halickiej

Na północno-wschodniej stronie miasteczka za potokiem, na dość stromem zboczu wzgórza, sterczą znaczne jeszcze ruiny niewielkiego zameezku. zbudowanego z kamieni w kształcie nieregularnego czworoboku, z kwadratową wieżą, od północy, wysoką na cztery piętra.

Zamek gołogórski, dotąd przez nikogo nie opisany, należy niewątpliwie do najstarszych na Rusi. Sięga bowiem prawdopodobnie jeszcze XV. wieku, zasługuje więc ze wszechmiar na bliższe zbadanie. Również dzieje tego zamku są prawie nieznane.