Dźwinogród
(
pod Lwowem)

 

1716 roku Jan Campenhaus, pułkownikowi wojsk koronnych otrzymuje polecenie od Adama Mikołaja Sieniawskiego, kasztelana krakowskiego i hetmana wielkiego koronnego zbudowania zamku. Budowlę postawiono na wzniesieniu pośród moczarów. Owym kopcem była prawdopodobnie dużo wcześniej usypana mogiła gdyż podczas kopania fundamentów znaleziono wielką ilość ludzkich kości a Duńczewski w "Kalendarzu na rok1749" pisze, że "ledwie na tysiąc wozów zebrane być mogły".

Zamek otaczały cztery ziemne kurtyny i tyleż bastionów. Możliwe, że wewnątrz znajdowały się drewniane budynki. W niedługim jednak czasie zamek został opuszczony i pozostały po nim tylko ziemne umocnienia.

---------------------------------

Wyjaśnienie

Jest jeszcze inna miejscowość o tej samej nazwie na Podolu nad Dniestrem. W niektórych publikacjach błędnie połączono obie miejscowości i zamek z Dźwinogrodu pod Lwowem przypisano Dźwinogrodowi na Podolu. Błąd taki jest także m. in. w "Słowniku geograficznym" wydanym w Warszawie.