Dubinki

    rewniany zamek zbudowany został na wyspie około 1415 roku przez księcia Witolda brata Władysława Jagiełły. W późniejszym czasie właścicielami ziem i zamku została rodzina Radziwiłłów. Jerzy Radziwiłł wielki hetman Wielkiego Księstwa Litewskiego był pierwszym posiadaczem majątku i prawdopodobnie w tym czasie przebudowano drewniany budynek mieszkalny na murowany. po jego śmierci w 1541 roku dobra przeszły na jego syna Mikołaja zwanego "Rudym". W zamku tym, chcąc uniknąć zamachu na swoje życie przebywała przez pewien czas (zimą z 1547 - 1548 rok) Barbara Radziwiłłówna, siostra Mikołaja i w tym czasie poślubiona potajemnie przez Zygmunta Augusta żona przyszłego króla Polski. Lecz i tutaj doszło do dziwnego i tajemniczego incydentu. Gdy Barbara wraz z bratem Mikołajem i dworzaninem królewskim a także lekarzem Stanisławem Dowojną przebywała w swojej komnacie zapadła się pod nimi podłoga i runęła w dół. Udało im się jednak w ostatniej chwili uskoczyć. Owa komnata mieściła się w tej części zamku, która stromo opadała ku wodom jeziora i wcześniej znajdujące się pod nią sklepienie było popękane lecz nikt nie wierzył, że był to tylko przypadek.
      Podczas szwedzkiego "potopu" zamek nie ucierpiał lecz po wojnie gdy Bogusława Radziwiłła król Jan Kazimierz ogłosił zdrajcą, jego majątki zostały grabione i niszczone. Ucierpiały również Dubinki.
      W połowie XVII wieku odebrane majątki powróciły do Radziwiłłów lecz Dubinki nie odzyskały już dawnego znaczenia.
      W 1808 roku nowym właścicielem majątku został hrabia Michał Tyszkiewicz. Zbudowany został drewniany pałacyk natomiast zamek niszczał i ostatecznie powoli był rozbierany.
     Obecnie po zamku nie pozostało wiele.