Pozostałe po zamku wały obronne. Zdjęcie z lat 20-tych XX wieku
wykonane przez A. Wisłockiego