Plan z 1622 roku wykonany przez Józefa Naranowicza-Narońskiego.