Drohobuż
amek zbudowany został na miejscu wcześniejszego grodu książąt Rurykowiczów. W późniejszym czasie książęta przyjęli nazwisko Drohobuscy. Zamek stał na wzgórzu wznoszącym się nad doliną rzeki Horyń. Od strony rzeki dostęp utrudniało strome urwisko a z pozostałych stron głębokie wąwozy. Oprócz tego zamek otoczony był wałem ziemnym.
  Od 1371 roku właścicielami zostali książęta Ostrogscy. W następnych wiekach zmieniali się właściciele majątku. I tak po Ostrogskich przejęli go Zasławscy, następnie Sanguszkowie, Koniecpolscy, Walewscy, Zawiszowie, Jodkowie i Rakowicze. 
  Około 1506 roku zamek, zajęty przez wojska rosyjskie, został zdobyty przez Stanisława Kiszkę podczas wojny z Rosją.
  Później na miejscu zamku wybudowano dwór a z dawnego założenia pozostała tylko okrągła ceglana baszta a także głębokie zamkowe lochy.