Nowa Czetwertnia
/Borowicze/
amek zbudowany został w 1585 roku przez Jacka Czetwertyńskiego herbu Leliwa Czetwertyńska. Budowla znajdowała się nad rzeką Styr a broniły jej wały ziemne. Wieś, w której postawiono zamek nosiła nazwę Borowicze lecz została ona zmieniona na Nową Czetwertnię.
  Jacek Czetwertynski ożeniony był z Katarzyną Bokijówną i miał z nią córkę i trzech synów.
  Następnie miejscowość wraz z zamkiem przeszła w ręce księcia Janusza Zbarskiego, wojewody bracławskiego. Był to posag jaki otrzymała wychodząc za niego Anna Czetwertyńska. Około 1625 roku wróciła miejscowość do Czetwertyńskich. Została sprzedana rodzinie Horajm a w 1750 roku ponownie odkupiona przez dawnych właścicieli.