Czartorysk

      amek zbudowany został prawdopodobnie w XIV wieku na wysokiej górze nad brzegiem rzeki Styr. Ziemie te należały do księcia Konstantego Olgierowicza herbu Pogoń Litewska brata Władysława Jagiełły, syna wielkiego księcia litewskiego Olgierda i wnuka Giedymina. Od nazwy miejscowości wywodzi się nazwisko i ród Czartoryskich. Następnymi właścicielami ziem i zamku byli Wasyl Konstantynowicz Czartoryski, następnie Michał Wasylewicz Czartoryski i Fiodor Czartoryski.
    W 1547 roku właścicielem zamku i majątku był wojewoda wołyński Aleksander Fiodorowicz Czartoryski (ur. 1517 r. zm. 1571 r.).
    W XVIII wieku z zamku pozostały tylko ruiny z orłami na szczytach, wysoki wał obronny oraz fosa broniąca dawniej dostępu do warowni. Później pozostał tylko wał.
      Po Czartoryskich właścicielem majątku był wojewoda miński Pac (od 1601 roku)  a po nim Leszczyńscy, Wiśniowieccy (od 1677), Radziwiłłowie (od 1725 r.)  a od połowy XIX wieku rząd rosyjski.
      W połowie XVIII wieku Radziwiłłowie budują nową siedzibę - pałac w stylu rokokowym. Niestety budowla ta znikła gdy ziemie przeszły pod rządy rosyjskie.