Bychów

  amek  zbudowany został w latach 1590 - 1619 przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza. Po jego śmierci właścicielem zamku i miasta został Jan Sapieha. Oblegany dwukrotnie przez wojska kozackie /1648 i 1654-55 rok/ wytrzymał oblężenie. W 1659 roku został jednak zdobyty przez wojska moskiewskie ale już w następnym roku ponownie należał do Polski odbity  przez wojska pod dowództwem Stefana Czarneckiego. W tym okresie zamek należał do podkanclerza litewskiego Kazimierza Lwa Sapiehy.
   W późniejszym okresie zamek przebudowany został na pałac w stylu barokowym.
  W sierpniu 2004 roku na zamku wybuchł pożar, w wyniku którego spłonął dach i część poddasza. Miejscowe władze chcą sprzedać zamek.