Busza

amek zbudowany został w drugiej połowie XVI wieku przez kanclerza Jana Zamoyskiego. Znajdował się na wzniesieniu, w widłach dwóch rzek – Murafy i Buszy. Zamek zwano Przygrodkiem. Budowla była dość duża, otoczona murami obronnymi, posiadała sześć baszt, w których każda połączona była podziemnymi korytarzami z innymi częściami zamku a także każda posiadała loch prochowy. Na owe czasy była to jedna z najlepiej ufortyfikowanych warowni zbudowana zgodnie z najnowszym kanonami ówczesnej sztuki architektury militarnej i fortyfikacyjnej. 
  W 1617 roku niedaleko Buszy doszło do walk wojsk polskich dowodzonych przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego a wojskami turecko - tatarskimi pod dowództwem  Iskandera - Paszy. W efekcie spór zakończył się podpisaniem w Buszy traktatu pokojowego, który przetrwał tylko trzy lata.
  Podczas powstania Chmielnickiego zamek został zajęty przez Kozaków jednak wojska polskie pod dowództwem Stefana Czarneckiego i Potockich (Piotra, Andrzeja i Stanisława Rewera) po jednodniowym oblężeniu zdobyły go. W ostatniej chwili żona dowódcy zamku Zawysnego - Maria zdołała podpalić lont prowadzący do zapasów prochu i znaczna część warowni wyleciała w powietrze zabijając zarówno resztkę obrońców jak i atakujących. Zamek zburzono i więcej już nie został odbudowany. Zniszczeniu uległo także miasto a jego mieszkańców wymordowano. Wydarzenia te miły miejsce 30  listopada 1654 roku.

Do dzisiaj pozostała tylko jedna odremontowana baszta.