Bucniów
amek zbudowany został w drugiej połowie XVII wieku przez Gabriela Jelitę Silnickiego kasztelana czernihowskiego i kamienieckiego.

 

 

 


 Powstał na planie czworokąta z kwadratowymi wieżami w narożnikach. Budynek mieszkalny przylegał do jednego z boków muru obronnego. Nie jest do końca wyjaśnione czy budowla zbudowana została od nowa czy też powstała na  kamiennym założeniu, które jakoby znajdowało się tam dużo wcześniej.
Miejscowość została zniszczona w 1621 roku podczas najazdu tatarskiego.

Podczas wojen kozackich w latach 1648-51 został tak jak i miejscowość znacznie zniszczony.
Następnymi właścicielami zamku i majątku była rodzina Szumlańskich (początek XVIII wieku), po nich Rudzińscy później, po rozbiorach rząd austriacki a w 1840 roku majątek zakupiła rodzina Serwatowskich. W ich rękach ziemie były do końca drugiej wojny światowej. 
Z początkiem XIX wieku z zamku pozostały jeszcze 3 czworokątne wieże. Pod jedną z nich były głębokie sklepione piwnice a jej wysokość to jedna kondygnacja. Pozostałe dwie wieże były na wysokość dwóch kondygnacji a wszystkie pokrywał skośny dach. Te dwie wieże połączone były ze sobą budynkiem mieszkalnym przykrytym dwuspadowym dachem a od wejścia wzdłuż budynku ciągnęła się drewniana weranda z arkadami. Wewnątrz budynku było sześć pomieszczeń w tzw. amfiladzie mających okna z obydwóch stron. Ten budynek pełnił funkcję reprezentacyjną i dlatego jego wykończenie miało odpowiedni styl i wystrój. 
Oprócz budynku głównego były jeszcze dwa budynki boczne, mniejsze, jednopoziomowe, przykryte także dachem dwuspadowym i bokiem przylegające do wież.
  W 1850 roku ówczesny właściciel Teodor Serwatowski buduję nową siedzibę - pałac. Nie jest jednak wiadomo czy było to w miejscu dawnego zamku i część tej budowli znalazła się w nowym pałacu czy też powstał on w innym miejscu, wiadomo natomiast, że zamek został rozebrany a materiał wykorzystano przy budowie nowej siedziby.
Pałac spłonął w 1915 roku i nie został już odbudowany.
 Ostatni właściciel pałacu Władysław Serwatowski wraz z rodziną przeniósł się do budynku administracyjnego, który od tego czasu służył im za mieszkanie.

  Wcześniej w zamku a później w pałacu mieściła się bogata kolekcja obrazów, antyków itp. Część tych zbiorów została przeniesiona do Lwowa w 1919 roku a część pozostała wraz z właścicielem.
  W roku 1940 Władysław Serwatowski zostaje aresztowany i wywieziony do Kazachstanu a zbiory prawdopodobnie zostają rozkradzione.