Borszczów

      amek zbudowany z początkiem XVII wieku przez Marcina i Jerzego Dydyńskiego a następnie przez Konstantego Złotnickiego. W sierpniu 1655 roku zamek zajęty został przez rosyjsko - kozacką armię pod dowództwem kniazia Romodanowskiego. Po podpisaniu traktatu w Buczaczu zamek przechodzi w ręce Tureckie i pozostaje w nich do 1699 roku.
     W późniejszym czasie właścicielem zamku zostaje pułkownik wojsk koronnych Złotnicki, którego w 1744 roku zamordowała po podstępnym zdobyciu warowni banda Oleksego Dowbusza.
     W XVIII wieku zamek został przebudowany na rezydencję pałacową. Pod nią znajdowały się olbrzymie lochy. W 1763 roku na terenie zamku postawiono kościół katolicki
    .