Boremel
    urowany zamek zbudowany został na miejscu drewnianego grodu. Król Kazimierz Wielki nadał te ziemie kniaziowi Koriatowiczowi w 1366 roku.

     Po nich władali Kurcewicze, którzy od nazwy miejscowości zmienili nazwisko na Boremelskich. Następni właściciele to Chryniccy, Poryccy, Koniecpolscy, Zahorowscy i w XVIII wieku Czaccy. Oni to przemienili budowlę na jedną z najwspanialszych rezydencji na Wołyniu. W 1781 roku zatrzymał się tu król Polski Stanisław August Poniatowski a gościł go Franciszek Czapski.
      Podczas powstania listopadowego w okolicy Boremela rozegrała się jedna z większych bitew powstania. Stojący na wzgórzu pałac został zniszczony. Ostatni właściciel pałacu i ziem był Michał Czacki, który za udział w powstaniu został odznaczony krzyżem Virtuti Militarii natomiast władze carskie skonfiskowały jego majątek.
      Do dzisiaj po dawnym zamku i pałacu pozostały tylko fragmenty fundamentów i wałów ziemnych.