Bohusław

 amek zbudowany został na wzgórzu nad rzeką Roś. Ziemie te nadane zostały przez króla Zygmunta III Wazę księciu Januszowi Ostrogskiemu w 1591 roku.

 

 


Zamek składał się z trzech budynków. Był budynek główny z komnatami i budynki gospodarcze a w ich wozownia, stajnia, kuchnie i piwnice. Wjazd do zamku prowadził przez drewniana wieżę bramną z pomieszczeniem nad wejściem. Do zamku przylegało otoczone drewnianymi, dębowymi palami przedgrodzie, z którego do warowni wiodło wejście po drewnianym moście.
  Uzbrojenie zamku nie było zbyt mocne i składało się z działa spiżowego, czterech muszkietów, dziesięciu hakownic, trzech baryłek proch, pięciu kamieni ołowiu i trzydziestu kul. 
  Budynki nie były w najlepszym stanie prawdopodobnie przez niedbałość ówczesnych starostów. Taki stan zamku przedstawiał się w przeprowadzonej w 1622 roku lustracji.
  Ale trzydzieści lat później budowla przedstawiała się w dużo lepszej kondycji. Poprawiono jej obronność i uzbrojenie.
  W 1678 roku zamek został jednak zniszczony przez wojska tureckie pod wodzą baszy Sajtana oraz Jerzego Chmielnickiego..
  Odbudowano go w 1765 roku. Budowla została otoczona wałem z drewnianą palisadą ze strzelnicami przykrytymi dachem, w narożach baszty oraz fosą. Wewnątrz ogrodzenia znajdował się duży budynek mieszkalny, budynki gospodarcze, kaplica, której zwieńczenie stanowiła kopuła a pod nią strzelnice. Były tam też koszary, łaźnie i studnia. Droga do zamku po obu stronach ogrodzona była palisadą a wejście główne prowadziło przez drewnianą bramę.
  Podczas tzw. "koliszczyzny" zamek został zdobyty przez zbuntowanych chłopów.