Baworów

  rewniany zamek zbudowany został na wzgórzu, nad rzeką Gniezną w XVI wieku przez Wacława Bawora, dworzanina króla Zygmunta I Starego oraz pisarza  polnego koronnego. Wacław Bawor ożeniony był z Katarzyną Kolanowską i miał z nią dwójkę dzieci; córkę Annę wydaną później za Buczackiego i syna Jana. Drugą żoną Wacława była Elżbiet Zbarazka i z nią miał również dwoje dzieci. Córkę Annę wydaną za Jakuba Wreteckiego i syna Mikołaja. On to odziedziczył zamek w Baworowie a także w Ostrowie.

 


    W 1589 roku zamek zdołał odeprzeć tatarskie oblężenie a rozegrana tam bitwa przyniosła całkowitą klęskę wojskom tatarskim.
  W wieku XVII zamek został przebudowany.
  Teraz była to założona na planie prostokąta murowana budowla obronna ze znajdującym się wewnątrz dziedzińcem. Budynki mieszkalne były trzykondygnacyjne. Wjazd do zamku prowadził przez bramę znajdującą się w jednym z budynków. W dwóch narożnikach budynku bramnego znajdowały się dwie okrągłe, trzykondygnacyjne wieże zwieńczone hełmem. Podobne wieże znajdowały się przy pozostałych budynkach. Na zamku była także kaplica zamkowa, którą w 1747 roku przebudowano na kościół pw. św. Wacława, a na przełomie XIX i XX wieku zamieniono z kolei na cerkiew pw. św. Jana Chrzciciela. W krypcie dawnego kościoła chowani byli członkowie rodziny Baworowskich.
 Miejscowość Baworów odniosła znaczne zniszczenia podczas wojny kozackiej w latach 1648-49 a także w 1672 roku w wojnie z Tatarami. 

 


  Następnymi właścicielami zamku i ziem była rodzina Małeckich. Około 1800 roku zamek został opuszczony i zaczął popadać w ruinę. 
  W 1851 roku majątek odkupił od Małeckich hrabia Wiktor Baworowski. Ponieważ zamek nie nadawał się już do zamieszkania wystawił on nowy pałac, w którym znajdowała się znaczna kolekcja dzieł sztuki oraz bogaty księgozbiór. Wiktor Baworowski był także fundatorem Biblioteki Baworowskich we Lwowie.
 W 1894 roku hrabia popełnił samobójstwo i dobra przeszły prawdopodobnie w obce ręce. W latach międzywojennych należały między innymi do rodziny Astanów.
  Obecnie z zamku pozostały tylko ruiny.