Zawidów

 amek zbudowany został na szczycie góry dzi¶ zwanej Zamkow± w miejscu dawnego grodu obronnego plemion serbsko-łużyckich. Od końca XII do połowy XIII wieku ziemie należały do biskupów mi¶nieńskich i prawdopodobnie oni byli budowniczymi warowni. W 1278 roku ziemie otrzymuje w lenno rodzina von Biberstein. Była to kamienna budowla obronna otoczona murem. Zamek zniszczony został podczas wojen husyckich w 1427 roku.
W 1922 roku na wzgórzu odkopano fundamenty dawnej budowli a także fragmenty otaczaj±cego j± muru. Wtedy to stwierdzono, że zamek zbudowany został prawdopodobnie przez Niemców gdyż styl budowy odpowiada tzw. staremu stylowi niemieckiemu.