Zamczysko
amek zbudowany został prawdopodobnie w XIV wieku jako strażnica. Podczas wojen husyckich, jak większo¶ć zamków w tym okresie na ¦l±sku uległ zniszczeniu w 1427 roku. I on także jak i czę¶ć pozostałych zniszczonych przez husytów  warowni został siedzib± rycerzy - rozbójników i w XV wieku ostatecznie zburzony przez wyprawę mieszczan jeleniogórskich na zbójeckie gniazdo.
  Pozostały niewielkie ¶lady murów obronnych, czworok±tnej wieży i zbiornika na wodę.