Wrocław
(przy Arsenale)

amek zbudowany został przez księcia Henryka IV  na lewym brzegu rzeki Odry. Była to murowana budowla na planie czworoboku opasana murem obronnym a także od strony wschodniej i północnej - międzymurzem. Jednakże budowla ta nie została nigdy ukończona, prawdopodobnie z przyczyn finansowych księcia. W póĽniejszym okresie (XIV wiek) zamek był siedzib± wójtów a następnie na jego miejscu postawiono arsenał.
   Resztki fundamentów dawnego zamku możemy znaleĽć w zachodnim narożniku murów obronnych Starego Miasta.