Wolibórz
urowany zamek zbudowany został na szczycie wzniesienia zwanego Garncarz w Górach Sowich przypuszczalnie z końcem XIII wieku. Początkowo w tym miejscu istniał gródek zwany Quingenburg. Pod koniec XIV wieku warownia uległa zniszczeniu. W jej ruinach pod koniec XV wieku znaleźli schronienie rycerze - rozbójnicy. Okoliczna ludność  nękana przez nich postanowiła się z nimi rozprawić. W zbrojnym starciu zdobyła i zburzyła doszczętnie zamek. Jego resztki można było jeszcze oglądać w XIX wieku lecz do dnia dzisiejszego nie pozostał żaden ślad.