Wołczyn
urowany zamek zbudowany został prawdopodobnie w początku XV wieku. Jednym z jego właścicieli był Jan von Borschwitz. Za jego tam bytności zamek stał się siedzibą rycerzy - rozbójników. Niezadowoleni z takiego sąsiedztwa mieszczanie wrocławscy jak i handlujący kupcy zorganizowali zbrojną wyprawę przeciwko rozbójnikom. W 1463 roku zdobyli rozbójnicze gniazdo a sam zamek zniszczyli. Ruiny przetrwały do 1848 roku kiedy to postanowiono na fundamentach starej budowli postawić kościół ewangelicki, który dotrwał do dnia dzisiejszego.