Wojcieszów
amek zbudowano prawdopodobnie w XIV wieku a w wieku następnym uległ zniszczeniu.
  Do dzisiaj pozostały niewielkie fragmenty murów i okr±głej baszty.
  Nie zachowały się żadne teksty dotycz±ce tejże budowli.