Wojaczów
zamek Grzędy, Konradów

eden z nielicznych zamków nizinnych, którego celem było strzeżenie taktu wiodącego z Czech na Śląsk. Powstał w końcu XIII wieku z polecenia księcia świdnicko - jaworskiego Bolka I Surowego. W latach późniejszych należał do rodziny von Predil, w 1355 roku właścicielem jest książę świdnicko - jaworski Bolko II Mały.
        W latach 1374 - 1381 był własnością rycerskiego rodu Bolczów a potem przeszedł w ręce rodu Czetryców.
     W czasie wojen husyckich zdobyty przez nich w 1429 roku zostaje na pewien czas ich schronieniem. Osiem lat później oddziały książąt i miast śląskich niszczą obiekt. Od tej pory w ruinie.
     Pozostały fragmenty murów i fosy.