Witostowice

urowany zamek książęcy istniał już w 1351 roku. Wtedy to książę ziębicki Mikołaj Mały odstępuje go rycerzowi Piotrowi von Domanzowi. W następnych stuleciach właścicielami zamku jest rodzina von Stosch a także zakon Cystersów z Henrykowa.
   W XVI wieku zamek był regularnym czworokątem otoczony murami z czterema basztami w narożach.
  W XVII wieku został powiększony i jeszcze umocniony. Dodano wały ziemne z bastejami, kazamatami i stanowiskami strzelniczymi. Wejścia na wewnętrzny dziedziniec strzegły dwa zwodzone mosty nad fosami oraz warowny budynek bramny. Wszystko to wraz z zabudowaniami gospodarczymi zostało otoczone ponad kilometrowym murem obronnym przeznaczonym do obrony strzeleckiej.
  W 1887 roku zamek był modernizowany a w 1970 remontowany.
  Obecny wygląd zamku to efekt poprzednich przebudów i remontów. Możemy oglądać kwadratową wieżę oraz basztę po stronie północno - zachodniej z częścią murów obronnych, których czas budowy trudno określić. Ponadto zachowały się dwukondygnacyjne, dwutraktowe skrzydła zamku z zachowanymi wewnątrz sklepieniami kolebkowymi z lunetami i krzyżowymi. Na dziedzińcu gospodarczym zachował się budynek dawnej kuźni nieopodal prowadzącego do wnętrza zamku mostu zwodzonego. Całość otoczona czworobocznymi fortyfikacjami z wałami ziemnymi, okrągłymi bastejami w narożach i fosą z wodą.