Wierzbno
amek zbudowany został w końcu XIV lub na początku XV wieku przez biskupów wrocławskich.
  Podczas wojen husyckich w 1430 roku został zdobyty przez mieszczan nyskich i zniszczony.
 Dzisiaj możemy oglądać tylko grodzisko porośnięte drzewami i trawą.