Wielisław
amienny zamek rycerski zbudowany został  prawdopodobnie na  przełomie XIII i XIV wieku lub nawet w  wieku XIV. We wcze¶niejszym stuleciu na tym miejscu znajdował się niewielki gród obronny. Z czasem zamek stał się siedzib± rycerzy - rozbójników i dlatego też w połowie XV wieku został zburzony.
  Dzisiaj ogl±dać możemy tylko niewielkie fragmenty fundamentów dawnego założenia porosłe traw± i krzakami.