Wiadrów

yycerski zamek na prawym brzegu Nysy Małej zbudowany został w końcu XIV lub na początku XV wieku. Powstał na nieregularnym planie otoczony murem i fosą. Podczas wojen husyckich warownia została zniszczona w 1430 roku. Zamek nie został już odbudowany natomiast na jego miejscu wybudowano w XVI wieku renesansowy dwór a następnie przebudowano go na pałac. Z pierwotnego założenia prawdopodobnie nic nie zostało.