Warta Bolesławiecka

amienny zamek, otoczony murem, podwójną fosą oraz wałem ziemnym zbudowany został w XIV wieku jako siedziba rycerska. Wzmianka o nim w dokumentach pochodzi z 1498 roku.
  W następnym stuleciu jego właścicielem był Burgold von Stibitz oraz rycerz - rozbójnik Stewitz.
  W XVI wieku ówcześni właściciele zamku postanowili wybudować nową, renesansową siedzibę niedaleko zamku i od tej pory dawna warownia zaczyna niszczeć.
  Do dzisiaj pozostały fragmenty kamiennego muru obronnego, wały i podwójne fosy.