Warkocz
amek zbudowany został w XIV wieku. Przez pewien czas był on siedzib± rycerzy - rozbójników, których to na ¦l±sku w XIV wieku było bardzo dużo. Napadali oni na przejeżdżaj±ce karawany kupieckie, okolicznych chłopów czy nawet mieszkańców miast. I wła¶nie ci ostatni, wrocławianie pod wodz± księcia ziębickiego przepu¶cili szturm na siedzibę rozbójników a po ich rozgromieniu zniszczyli służ±cy im do tej pory zamek.