Uraz

amek zbudowano nad Odrą, na niewielkim wzniesieniu w 1319 roku. Jego budowniczym był Andrzej Radek właściciel okolicznych dóbr.
  Późniejsi jego właściciele to książęta wrocławscy, głogowsko-oleśniccy a po śmierci Henryka VI księcia wrocławskiego przechodzi pod panowanie Czechów. W drugiej połowie XV wieku należy do księcia oleśnickiego Konrada Białego i on to w 1466 roku rozbudowuje zamek. Po śmierci księcia właścicielem zostaje Christoph von Jorger.
  Zamek zostaje rozbudowany o nowe budynki od północnej strony a także o ośmioboczną wieżę w północno - wschodnim narożniku.
  Następnymi właścicielami zamku są: rodzina von Saurma - Jeltsch (1640 - 1690 r), baron Balthazar von Logaun ( 1690 - 1695).
  W 1810 roku należał do barona von Koschuzky, który zamek przebudował. Rozebrane zostały mury i most zwodzony a fosy zakopano.
   Później zamek zaczął popadać w ruinę a w 1945 roku został spalony.
  Do dnia dzisiejszego dotrwały fragmenty murów wieży mieszkalnej, fundamenty baszty i murów obronnych, piwnice.
   Zamek jest własnością prywatną.