Twardogóra

amek zbudowany został w XVI wieku na miejscu wcześniejszej budowli obronnej wzniesionej przez mieszczan Twardogóry. W tym okresie księstwo oleśnickie było pod panowaniem  króla Czech Jana Podbiebrada. Od 1647 roku ziemie te należały do dynastii wirtemberskiej a ściślej do Sylwiusza Fryderyka. Jego żona Eleonora Karolina rozbudowała i przebudowała istniejący zamek na barokowy pałac. W 1743 roku właścicielem ziem zostaje hrabia Henryk L. von Reichenbach.
   W XVIII wieku zamek zostaje przebudowany na dom mieszczański.