Trzebieszowice

amek zbudowany został w XV wieku. Była to kamienno - drewniana budowla rycerska wzniesiona nad skalistym brzegiem rzeki Białej Lądeckiej. 
  W połowie XVI wieku była to już tylko ruina na miejscu, której zaczęto stawiać nowe założenie obronne. Właścicielami ziem była rodzina von Reichenbachów i oni to  w 1550 roku postanowili wybudować nową siedzibę. Postawiono wtedy renesansowy dwór z dziedzińcem w środku. Budowa trwała prawie 75 lat aż do 1625 roku.
Nowa budowla nosiła nazwę „Steinhof"  co możemy przetłumaczyć jako Kamienny Dwór lub Zamek na Skale.
  Pod koniec XVII wieku nowymi właścicielami majątku została rzodzina Wallis. Baron Georg Olivier von Wallis w rozpoczął przebudowę zamku. Zmieniono jego wygląd od strony południowej i od rzeki a także zbudowano nową wieżę. Zbudowano także nowe skrzydło z dwupiętrową oranżerią a także stajnie.
  Po blisko stu latach majątek nabył od Oliviera von Wallisa hrabia Ludwik Friedrich von Schlabrendorf. W 1813 roku na zamku gościł król pruski Wilhelm III oraz car Rosji Aleksander.
  Ostatnia przebudowa zamku miała miejsce w latach 1903 - 1905 kiedy to należał on do rodziny francuskiej Chamare-Harbuval. Aby podziwiać wspaniały widok na wieś i park zbudowano balkon panoramiczny, na który wejście jest z wielkiego salonu obitego boazerią na styl neorenesansowy. Również drewniana klatka schodowa budzi podziw swoim przepychem i nawiązuje do wiedeńskiego baroku. Wcześniej bo w XIX wieku wewnętrzny dziedziniec przykryto szklanym dachem.
  Obecnie  zamek to odrestaurowana i piękna budowla, a w jego wnętrzu (piwnice) znajdziemy pozostałości pierwotnej budowli.