Trzebień

amek zbudowany został w 1600 roku przez Mikołaja Bibrana. Podczas wojny trzydziestoletniej zamek uległ zniszczeniu. Został odbudowany a w latach 1717 - 1734 nastąpiła rozbudowa obiektu. Powstały dwa nowe skrzydła, istniejący budynek podwyższono o jedną kondygnację, postawiono nową wieżę. Wnętrze zamku zostało bogato ozdobione.
  W XIX wieku została przeprowadzona restauracja zamku. Niestety w 1945 roku budowla ponownie uległa zniszczeniu. Zachowały się tylko na głównym budynku renesansowe obramowania okien, dzwonnica z barokowym hełmem, dekoracje sgraffitowe.
   Obecnie z całego zamku pozostało tylko wzniesienie i fragmenty kamiennego mostu. Reszta uległa dalszemu zniszczeniu w drugiej połowie XX wieku.