Syców

amek  książęcy zbudowany został  w XIV wieku. Była to murowana budowla obronna, położona w granicach miasta, po jego południowej stronie. Otoczona była wałem ziemnym oraz fosą lecz nie wchodziła w skład fortyfikacji miejskich. Wjazd do zamku prowadził przez drewniany most przerzucony nad fosą z wodą. Dalej znajdowało się kilka budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz dziedziniec.

  W tym czasie ziemie były własnością książąt oleśnickich a z chwilą śmierci ostatniego z nich przechodzą pod panowanie króla czeskiego i węgierskiego Władysława II Jagiellończyka. Nadaje on nowe włości rodowi von Haugwitz. Ma to miejsce w 1489 roku. Przez następne sto lat czterokrotnie zmieniają się właściciele majątku.

 

W  1594 roku nowy właściciel Abraham von Dohna - Schlobbiten buduje nowy zamek i kończy go w 1608 roku.

W międzyczasie (XVI wiek) wzmocniono obronność starego zamku budując umocnienia ziemne oraz cztery narożne basteje. Budowla ta zostaje opuszczona po wybudowaniu nowej siedziby i ulega zniszczeniu.

  Kres nowej budowli przyszedł w 1813 roku kiedy to pożar strawił zamkowe budynki.

  Do dnia dzisiejszego nie ma śladu po tym zamku lecz możliwe jest, że w ziemi są jeszcze jego fundamenty, które czekają na swego odkrywcę.

 

  W maju 1853 roku ówczesny właściciel majątku Calixt Peter Johann Biron von Curland rozpoczyna budowę pałacu jako nowej rodowej siedziby. Budowla uległa zniszczeniu w 1945 roku i ostatecznie została rozebrana w 1956 roku.

  Na tej stronie zainteresowani historią tego pałacu znajdą szczegółowy opis i zdjęcia.