Świny

uż w XI wieku stała tu budowla obronna strzegąca drogi handlowej przechodzącej z Czech do Polski przez pobliską Przełęcz Lubawską. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1108 roku. Również w piśmie papieża Hadriana IV z roku 1155 wspomniane są Świny jako zamek kasztelański. Budowla ta przetrwała do połowy XIII wieku.
    W wieku XIV rodzina Świnków stawia czworoboczny, wysoki z obronną wieżą zamek. Wieża mieszkalna o wymiarach 12 x 18 m i grubości murów 2,5 m miała cztery kondygnacje , głębokie, wykute w skale lochy i otoczona była murami, które tworzyły dziedziniec. Po upadku księstwa piastowskiego na Śląsku, Świnkowie stawiają nowy budynek po zachodniej stronie.
   W XVI wieku wpływ renesansu także widać na tym zamku. Zostaje on zmodernizowany. Powiększono i ozdobnie obramowano okna, zrobiono portale, zmniejszono bramę wjazdową - to tylko jedne z licznych zmian.
   W pierwszej połowie XVII wieku Jan Zygmunt Świnka otacza cały zamek nowymi murami, umocnionymi na zachodnim narożniku obronnymi wieżami a w północnej części małym bastionem. Buduje także okazały, trzykondygnacjowy pałac na planie prostokąta. Skrzydło północne nowej budowli połączono ze stojącą już wieżą mieszkalną. Do zamku można było się dostać przez most zwodzony. Brama zamkowa,  z osobnym wejściem dla pieszych, wykończona była portalem z herbem Świnków.
   W XVIII wieku piękny zamek Świnków dostaje się w  ręce bocznej linii rodu Świnków i jest to koniec jego świetności. Od 1769 roku niezamieszkany zamek, mimo że posiada swoich właścicieli popada w ruinę. Silny wiatr zrywa dach nad wieżą mieszkalną a pożar wnętrz w 1876 roku kończy dzieło zniszczenia.
    W okresie międzywojennym przeprowadzono prace konserwatorskie.
    Obecnie oglądać możemy zachowaną wieżę zamku górnego oraz dom mieszkalny a w zamku dolnym zniszczony pałac, basteje i fragmenty murów obronnych.
    Zamek jest własnością prywatną i należy do Aleksandra von Freyera (od 1991 r.).