Świecie

a skalistym wzgórzu znajdują się ruiny zamku wzniesionego w początku XIV wieku przez księcia świdnicko - jaworskiego Bernarda. Warownia między innymi strzegła drogi handlowej prowadzącej z Łużyc do Jeleniej Góry. Założony został na nieregularnym planie w kształcie owalu a w jego skład wchodził budynek mieszkalny oraz leżący przy nim dziedziniec wewnętrzny (górny), podzamcze z dziedzińcem dolnym biegnącym wzdłuż kamiennego muru obronnego otaczającego warownię. Wjazd prowadził od strony zachodniej przez bramę w murze. Całość otaczała fosa z wodą.
  W 1527 roku pożar, który wybuchł na zamku zniszczył budowlę lecz jej właściciele, rodzina von Uchtritz odremontowali budowlę przy okazji zmieniając jej wygląd.
Później zamek należał do rodziny Gersdorfów.
  W XVIII wieku miała miejsce kolejna przebudowa a bodźcem do jej wykonania był pożar, który po raz drugi przyczynił się do zmiany wyglądu budowli.
  W 1827 i 1915 roku uderzenia piorunów  niszczą część zamku, który od 1760 roku stoi opuszczony przez swoich właścicieli.
  W okresie międzywojennym, gdy właścicielem zamku był bogaty przemysłowiec Ernst F. Gutschow (w tym czasie także właściciel zamku Czocha w Suchej) w jednym z budynków znajdowała się gospoda lecz po zakończeniu drugiej wojny światowej na zamku nie przeprowadzano żadnych prac remontowych czy konserwatorskich. Tak więc niszczeją fragmenty dwóch budynków mieszkalnych, zabudowań gospodarczych, baszta i wieża z kaplicą.
  Obecnie zamek jest własnością prywatną i pomału trwają prace remontowe.