Świdnica

amek  zbudowany został w XIII wieku przez księcia świdnicko - jaworskiego Bolka I Surowego. Założony na regularnym planie posiadał budynek mieszkalny w części północno-zachodniej, czworoboczną wieżę w części wschodniej. Tam też znajdował się wjazd do zamku. Całe założenie otaczały mury obronne.
  Następnie zamek należał do Bolka II Małego a po jego śmierci i śmierci jego żony Agnieszki zamek i miasto przechodzą w ręce króla czeskiego.
   9 maja 1528 roku pożar, który wybuchł w mieście zniszczył także zamek. Siedem lat później, nowy właściciel Franciszek Grimm obudowuje zamek w stylu renesansowym i powiększa go o nowe skrzydło. Podczas wojen szwedzkich zamek zostaje zniszczony a ostateczny kres jego istnienia to pożar jaki miał miejsce w 1673 roku. W tym okresie zamek należał do rodziny von Nostitz.
   Kilka lat później na miejscu zamku wzniesiono kościół pod wezwaniem św. Antoniego. Wykorzystano w tym celu fundamenty a także piwnice dawnej warowni. Do powstającego kościoła włączono także portal z 1537 roku z renesansową ornamentyką.