Sułów

amek zbudowany został przez książąt oleśnickich w XIII wieku. Usytuowany na wyspie, otoczony wałami ziemnymi założony był na planie czworoboku. Przez pewien czas stanowił siedzibę rycerzy - rozbójników lecz został zdobyty i zniszczony przez mieszczan.
  Do dzisiaj zachowały się tylko fundamenty budowli.