Strzelce Opolskie

yśliwski zamek zbudował w 1313 roku Bolko I Opolski. Ponieważ jego syn, Albrecht uznał się za lennika Czech więc wszystkie jego dobra przeszły pod panowanie czeskie. Dopiero w 1362 roku ponownie włości wracają do książąt opolskich. Lecz dalsze losy zamku to ponowne panowanie na nim Czechów a następnie rodzin węgierskich i austriackich.
    W 1534 roku zamek popadał w ruinę i dopiero w  latach 1562 - 1596 jego nowy właściciel Jerzy von Redern odnawia  starą budowlę. Odbudowuje jedno skrzydło a wcześniejsze założenia odrestaurowuje. Powstają nowe pomieszczenia. Za materiał budowlany posłużyły cegły i kamień natomiast dach pokryty był gontem.
    Koniec pierwszej połowy XIX wieku to ponowna rozbudowa zamku. Powstaje wtedy wieża zamkowa oraz budynki mieszkalne (czworaki). W tym czasie zamek posiada dwa skrzydła wschodnie i zachodnie.
   W okresie międzywojennym właścicielami zamku jest rodzina Castell - Castell lecz nie wniosła ona żadnych zmian do wyglądu budowli.
   W 1945 roku zamek zostaje zniszczony przez wojska rosyjskie. Dzisiaj jest to tylko ruina, same mury i wieża.
   Zamek otacza park założony w 1832 roku przez Andrzeja Marię Renarda ówczesnego "pana na zamku". Zadbany obecnie park jest atrakcją miasta i regionu.