Stary Książ

ie rozstrzygnięto sporu czy zamek Stary Książ jest ruiną średniowiecznego zamku czy tylko sztuczną ruiną. Najnowsze badania wskazują, że mógł tutaj stać zbudowany pod koniec XIII wieku zamek rycerski, który ówczesny właściciel Książa Jan Henryk IV von Hochberg polecił przerobić na dodatkową atrakcję parku otaczającego zamek Książ. Do średniowiecznych pozostałości dodano pod koniec XVIII wieku wiele elementów renesansowych i barokowych przeniesionych z innych budowli. We wnętrzach umieszczono kolekcje militariów, dzieł sztuki i cenne meble. Na dziedzińcu zamkowym urządzano turnieje rycerskie. Bywało tu wiele osobistości między innymi król pruski Fryderyk Wilhelm III.
    Zamek spłonął w 1945 roku podpalony przez żołnierzy radzieckich.